Menar Moskova Umnyashki
Menar Moscow Umnyashki

Yetkili: Olesya Kretova
Authorized: Olesya Kretova

Telefon: +7 (964) 561 40 11
Telephone: +7 (964) 561 40 11

Eposta: umnyashki.center@gmail.com
Email: umnyashki.center@gmail.com

Web sitesi: http://www.umnyashkicenter.com/
Website: http://www.umnyashkicenter.com/

Adres: Leninskiy Prospect 42 Moscow
Location: Leninskiy Prospect 90 Moscow