MENAR'IN YÖNTEMİ

Menar abaküs kullanımında iki-el tekniğini benimsemektedir. Bilimsel araştırmalarla ortaya çıkan bulgulara göre sağ ve sol beynin birlikte uyarımının dengeli bir gelişim ile çocukların zekasını, karmaşık hesapları yapabilme yeteneğini güçlendirmekte, daha uzun süreli odaklanma ile dikkati arttırmakta, bellek ve hayal kurma, tasarlama becerilerini ilerletmektedir. Menar programı, bilgisayar ve çeşitli görsel-işitsel donanıma sahip modern merkezlerde uygulanmaktadır. Menar, ülkemize Abaküs ve Mental Aritmetik Programını sunan ilk kuruluştur. Menar, eğlenerek-öğrenme ilkesi ile öğrencileri motive etme tavır ve becerisine sahip ve aşağıdaki özellikleri içeren kapsamlı bir mental aritmetik programı sunmaktadır.

 • Çift-el kullanımı: Öğrencilerin sağ ve sol beyinlerinin aynı anda uyarılarak dengeli bir gelişim sağlanması
 • Odaklanma Egzersizleri: Öğrencilerin odaklanma ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi
 • Hız geliştirme: Öğrencilerin sayısal işlemlerde süratle yanıt vermesi ve gizli potansiyelin uyarımı
 • Sesletimli Anzan (İşitsel-Hesaplama Eğitimi): Öğrencilerin duyma, odaklanma ve bellek kapasitelerinin arttırılması
 • Görsel Anzan (Görerek-Hesaplama Eğitimi): Öğrencilerin tasarlama ve hızlı hesaplama becerilerinin geliştirilmesi

Menar öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre özenle tasarlanmış ders materyalleri ve bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi ile her bir öğrencinin kendi hızında ilerlemesine olanak sağlayan benzersiz bir program sunmaktadır.

İnsanlarda sol ve sağ beyin ve işlevleri
“Sağ beyin kutsal bir armağan, sol beyin ise sadık bir hizmetçidir.” -EİNSTEİN

Sol ve sağ olmak üzere iki yarım küreden oluşan insan beyni henüz tam anlamıyla çözümlenememiş gizemli bir organ olmasına karşın, bir çok bilim adamı beynimizin iki tarafında belli bir görev bölüşümü, çeşitli işlevler açısından bir tür paylaşım olduğu ve iki beynimizin bir iletişim, koordinasyon ve işbirliği içinde düşünce, karar, davranış da dahil tüm faaliyetlerimizi yönettiği konusunda hemfikirdirler.

Bu yaklaşım çerçevesinde beynimizin sol yarım küresi akademik beyin, sağ taraf ise sanatçı beyin olarak adlandırılmaktadır. İnsanların, kişilikleri, davranış biçimleri, öğrenme tarzları gibi pek çok özellik, hangi beynin baskın olduğuna bağlı olarak farklı biçimde ortaya çıkar. Bu bilimsel saptama her hangi bir eğitim programı tasarlanırken ve uygulanırken, öğrencilerin farklı beyin yapıları ve öğrenme alışkanlıkları taşıdıkları gerçeğinin dikkate alınması açısından çok önemlidir. Çok derine girmeden her iki beynin temel işlevlerini aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

Sol Beyin Sağ Beyin
Analitik yaklaşım Bütüncül yaklaşım
Mantık Sezgi
Dil Yaratıcılık
Matematik & fen Resim & müzik

Baskın olan beyin ve insanlar arasındaki farklılıklar:
 • Beynimiz kabuğundan çıkarılmış bir cevizin içine benzer. Buruşuk ve kıvrımlı bir yüzeyi onu ortadan, sol ve sağ olmak üzere ikiye bölen belirgin bir kat yeri vardır.

 • Image Sol beyin ve sağ beyin terimleri, beynin iki yarımküresinin özel işlevlerine yönelik kullanılır.

 • Bazı insanlar çok güzel resim çizerler ama sekiz ile dokuzu toplamakta zorlanırlar. Nedenini hiç düşündünüz mü? Yada niye bazıları karmaşık problemleri kolaylıkla çözerken, bir sayfalık bir kompozisyon yazmakta zorluk çekerler?

 • Bu bütünüyle beyninizin hangi tarafının baskın olduğu ile ilgilidir- sol mu, yoksa sağ taraf mı?

 • Araştırmalar sol tarafı Akademik Beyin, sağ tarafı ise Artistik Beyin olarak tanımlamaktadır.

 • Beyinlerinin sağ tarafı baskın olan insanların hayal ve sezgileri daha güçlüdür. Olguları bir bütün olarak görürler, desenler, şekiller ve boyutlarla ilgilidirler.

 • Sağ beyin müzik, resim ve şiir yazma gibi becerilerle ilişkilidir.

 • Sol beyin daha mantıklı ve analitik düşünmektedir. Bu tür insanlar genellikle matematikte başarılıdırlar.

 • Sağ beyin yeni bilgiyi bütünsel olarak alır, bu bilgiyi ayrıştırıp düzenlemek ise sol beynin görevidir.

 • Araştırmacılar beyin tercihinin bir kişinin bilinçli bir seçiminden kaynaklanmadığını belirlemişlerdir.

 • Beyinsel baskınlık doğumda mevcuttur ancak bu daha sonraki yaşlarda belirginleşir.

 • Çalışmalar insanların mesleklerine bakarak, hangi beyinlerinin baskın olduğu konusunda çıkarım yapabileceğimizi göstermektedir.

 • Image Tipik olarak, avukat, eczacı, matematikçi ve muhasebecilerin sol beyinleri baskındır çünkü bu işler mantık, sıralama ve analiz becerileri gerektirir.

 • Karakteristik olarak, müzisyen, oyuncu, atlet ve ressamların sağ beyinleri baskındır çünkü onlar vücut algılaması, ritim, renk, imaj ve boyutsal algılama gibi sağ beyin işlevlerine dayanırlar.

 • Image Yakınsak (sol beyinli) bir düşünür kurallara göre oynar ve sistematik bir yaklaşımı vardır. Her şeyi tahlil eder ve mantıklı bir sonuca ulaşır. Bu nedenle matematik ve bilimsel etkinlikler ona uygundur. Bunlar soru-yanıt türü sınavlarda daha başarılıdır.

 • Iraksak (sağ beyinli) düşünürler ise yaratıcıdırlar ve kuralları çöpe atma eğilimindedirler. Sanatçı ruhludurlar ve kendilerini ifade etmenin yollarını ararlar. Metin yazma biçimindeki sınavlarda daha başarılı olurlar.

 • Sol-beyin sözel düşünceler üretirken, sağ-beyin görsel düşünceler yaratır.

 • Çocuklukta görsel düşünce çok hakimdir ancak dördüncü veya beşinci sınıfa gelindiğinde, dış etkiler çocukları hayal kurmaktan uzaklaştırır. Yetişkinler çoğunlukla hayal kurmayı bir vakit israfı sayar.

 • Oysa görsel düşünce çok önemlidir. İnsan tarafından yaratılmış her şey öncelikle bir resim olarak birilerinin zihninde oluştu. “Bir resim bin sözcüğe bedeldir” sözü görsel resimlerin belleğe sözel düşüncelerden daha çok iz bıraktığını ifade etmektedir.

 • Toplumumuz sözel düşünceye daha çok önem veriyor olabilir, fakat görsel düşüncenin daha fazla beyin gücüne sahip olduğu açıktır.
Sol beyni baskın olan insanlar daha çok aşağıdaki niteliklere sahip olma eğilimindedirler;
 • tertipli
 • mantıklı
 • ayrıntılara takılan
 • pratik
 • analitik
 • objektif
 • matematik ve fen alanında başarılı
 • çalışmak için sessiz ortamları tercih eden
 • konuları tek tek sıra ile düşünen
Sağ beyni baskın olan insanların sahip oldukları nitelikler ise şöyle sıralanabilir;
 • dağınık
 • duygusal
 • özgür düşünceli
 • anında tepki veren
 • sezgisel
 • derin düşünen
 • yaratıcı yazar yada sanatçı
 • yalanı ve hileyi sezen
 • gürültülü ortamlarda çalışabilen
 • aynı anda birden fazla konuyu düşünüp karşılaştırma yapabilen
Beynimizin ne kadarını kullanıyoruz?

Bilim adamları, beynimizin potansiyel olarak, kullandığımızın çok üstünde bir kapasitesi olduğunu söylüyorlar. Özellikle sağ beynimizin muazzam bir görsel bellek, hayal gücü ve yaratıcılık kapasitesi olmasına rağmen bu güç pek çok insanın yaşamı boyunca atıl durmakta ve kullanılmamaktadır. Einstein yukarıda aktardığımız sözünün devamında; "Armağanı unutmuş, hizmetçiyi onurlandıran bir toplum yarattık." demektedir.

O halde hedefimiz, özellikle sağ beynimizi geliştirip, her iki tarafı da dengeli bir biçimde kullanmak olmalıdır. Peki beynimizi geliştirmek için somut bir yöntem ve araç var mı? Evet, satranç, ve çeşitli zihinsel egzersizler, bulmaca çözmek gibi yöntemler sayılabilir. Fakat belki de en etkili araç mucizevi sonuçlar yaratan ve olağanüstü beceriler kazandıran Abaküs Mental Aritmetik programıdır.

MENAR Abaküs Mental Aritmetik programını alan çocukların geliştireceği zihinsel beceriler
 • Harika aritmetik ve matematik becerileri
 • Güçlü bellekKeskin gözlem yeteneği
 • Yüksek IQ/EQ
 • Kuvvetli odaklanma
 • Zengin yaratıcılık
 • Engin hayal gücü
Başvurulabilecek kaynaklar

Türkçe (kitap)

Boydak, H. Alp. Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi, Beyaz Yayınları, 2004S

İngilizce (makaleler)

Amaiwa,hizuko. The Ripple Effects and the Future Prospects of Abacus Learning.

2001,http://www.syuzan.net/english/brain/brain.html#hayashi

Hayashi,Toshio.What Abacus Education Ought to Be for the Development of the Right Brain. 2000 http://www.syuzan.net/english/brain/brain.html#hayashi

Kawano,Kimiko. Becoming Fond of Numbers and Math. 2000,
http://www.syuzan.net/english/brain/brain.html#hayashi