Deha Nedir?

Her çocuk bir cevherdir.

Her çocuk beyninde potansiyel bir deha ile doğar. Yeter ki o cevher ortaya çıkarılsın ve işlensin. Beynimiz tüm algılama, düşünme, konuşma, öğrenme ve davranış süreçlerimizin merkezidir. Sol ve sağ olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Sol beyin vücudumuzun sağ yanını, sağ beyin ise sol yanını kontrol eder. Konuşma merkezlerinin de bulunduğu sol beyin akademik beyin olarak. adlandırılır. Sağ beyin ise sanatçı beyin olarak bilinir. Her iki beyin bir koordinasyon içinde tüm faaliyetlerimizi yönetir. Bilim adamları beynimizin kullandığımızdan çok daha yüksek bir kapasitesi olduğuna inanmaktadırlar.

Özellikle çocuklarda bu bir tür gizli cevher gibidir. Ortaya çıkarılıp işlenmediği takdirde hep atıl kalır. Ortaya çıkarılıp işlenmesi dehanın keşfedilerek geliştirilmesi demektir. Okullardaki eğitim sistemi analitik düşünen sol beynimize hitap etmektedir. Bu nedenle her iki beynin de dengeli bir gelişimi için, daha bütünsel düşünen sağ beyne yönelik eğitim araç, etkinlik ve programlarının da düzenlenmesi önerilmektedir. Çocukların, okullardaki eğitimlerinin yanı sıra, bu tür etkinliklere katılmak suretiyle daha dengeli ve hızlı bir zihinsel gelişim gösterdikleri bilinmektedir.

Sağ beynin potansiyelini işleyerek hızlı bir zihinsel gelişim süreci sağlayan yöntemlerin başında Abaküs Mental Aritmetik Programı gelmektedir. Abaküs Mental Aritmetik Programı, çocukların genel olarak zeka ve beyin gelişimine yaptığı katkının yanı sıra onlara çok özel bir matematik becerisi de kazandırır. Abaküs Mental Aritmetik Programını alan çocuklar, çok basamaklı sayılarla her türlü aritmetik işlemi, hiç bir araç kullanmadan, son derece hızlı ve doğru bir biçimde tamamen zihinden yapabilmektedirler. Bu beceri onlarda sağlam bir matematik altyapısının inşa edilmesi demektir.

Çocuklarımız, öğrenim yaşamları boyunca büyük bir yarış içinde çeşitli sınavlardan geçmektedirler. Mental Aritmetik becerisini edinmiş çocukların bu sınavlarda diğerlerine göre ne kadar büyük bir avantaja sahip oldukları açıktır. Mental Aritmetik Programını alan çocuklar, akademik performanslarında genel bir yükselme, hafıza, dikkat ve odaklanmada ilerleme ile birlikte, güçlü bir özgüven inşa ederler.

Sizleri, çocuğunuza bu avantajı sağlayacak tek Mental Aritmetik kurumu olan Menar ile irtibat kurmaya davet ediyoruz. Faks, telefon veya internet üzerinden e-mail ile bize ulaşabilir ve daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.