Sihirli Boncuklar

Abaküsü tanıyalım

Abaküs resimde görüldüğü gibi bir çerçeve içindeki çubuklara dizilmiş boncuklardan oluşan bir alettir. Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişinin olduğu, önce Mezopotamya'da, mevcut biçimi ile de 3000 yıl kadar önce uzak doğuda kullanılmaya başladığı tahmin edilen bu basit gereç esasen çok güçlü bir bilgisayar gibidir. Görüldüğü gibi, bu abaküs, ülkemizde tanınan sayı boncuğundan oldukça farklı bir araçtır.

Her türlü sayısal işlemin kolaylıkla yapılmasını sağlayan Abaküs üzerinde sayılar belli bir sistematik ile gösterilir. Dikdörtgen abaküs alanı boydan boya uzanan bir kiriş tarafından biri dar, diğeri daha geniş olan iki dikdörtgene ayrılmıştır. Herbir dikey çubuktaki 5 boncuktan bir tanesi kirişin üzerinde, diğer 4 boncuk ise alttaki geniş bölümde yer almaktadır. Abaküs, dik dörtgenlerden dar olan üste gelecek şekilde masaya yatay olarak konur.

Abaküs, Menar Mental Aritmetik zihinsel gelişim programının temel aracı olarak kullanılmaktadır.