MERAK EDİLEN SORULAR

1. Abaküs nedir?

Abaküs kumların üzerine yerleştirilmiş taşlardan oluşan ilkel biçimi ile kökeni yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar giden ve çubuklara geçirilmiş boncuklarla bugünkü şekline benzer biçimi ile yaklaşık 3000 yıldır kullanılagelen ilk bilgisayardır diyebiliriz. Adı Yunanca "Abax" sözcüğünden gelen ve uzak doğu (Çin) kökenli olan bu elektriksiz hesap makinesi, bugünün dijital çağında, çocukların beyin gelişiminde kullanılan en popüler aritmetik aracıdır. "Soroban" adıyla da bilinen abaküs çubuklar boyunca kaydırılan boncuklardan oluşur ve farklı çeşitleri vardır. Menar Abaküs Mental Aritmetik programında kullanılan biçimi yandaki resimde de görüldüğü gibi, bir çerçeve içindeki sıralı çubuklara beşerli takım olarak geçirilmiş boncuklardan oluşur. Belli bir sistematik ile sayıları temsil eden bu boncuklar bulundukları çubuklarda aşağı yukarı kaydırılarak her türlü aritmetik işlem büyük bir kolaylık ve süratle yapılabilir.

2. Menar Abaküs Mental Aritmetik eğitimi nedir?

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi 4-11 yaş arasındaki çocuklar için Menar tarafından tasarlanmış bir zeka geliştirme programıdır. Önce sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra abaküsün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler. Aslında abaküsün imajı zihinlerine yerleşmiştir, ve hesapları yaparken, sanki ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını hareket ettirirler. O esnada boncukların hareketini zihinlerindeki abaküs imajında izlemekte ve işlemi büyük bir hız ve doğrulukla sonuçlandırmaktadırlar. Sanki öğrenciler zihinlerine sanal bir bilgisayar yerleştirmiş gibidir. Bu inanılmaz beceri, elektronik hesap makinesinden veya bilgisayardan çok daha hızlıdır. Menar programının getirdiği kazanım bu mucizevi beceriden ibaret değildir. Asıl kazanç bu program süresince sağlanan, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihinsel kapasitedir. Programın başarısı, aslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyi harekete geçirmekte yatmaktadır.

3. Menar Abaküs Mental Aritmetik eğitim programı ne kadar sürüyor?

Toplam 240 saatlik bir programdır.

4. Benim çocuğum matematik dersinde çok başarılı. Menar eğitim programından yine de yararlanabilir mi?

Matematik dersinde başarılı olan bir öğrenci Menar Abaküs Mental Aritmetik programından kesinlikle çok yararlanır. İşlemleri kağıt kalem kullanmadan hızla zihinden yapabilen bir öğrenci, dikkatini doğrudan doğruya daha karmaşık problemlerin kurgusuna ve daha ileri boyuttaki kavramlara yoğunlaştırabilir.

5. Benim çocuğum matematik dersinde sıkıntı çekiyor. Menar programı ona yardımcı olabilir mi?

Evet. Abaküs soyut çok-basamaklı numerik ilişkileri, somut boncuk-tabanlı bir sistemde sunduğu için, çocuklar sayı değerlerini kolayca ilişkilendirerek matematik kavramları anlarlar. Deneyimler, okullarında matematik derslerinde sıkıntı çeken çocukların, Abaküs programına başladıktan bir kaç ay sonra, okullarındaki performanslarının hızla yükselmeye başladığını göstermektedir.

6. Menar Aritmetiğini öğrenmek okuldaki matematik dersine nasıl yardımcı oluyor?

Bir çocuğun matematikte başarılı olabilmesi için en temel olarak dört işlem becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Mental Aritmetiği öğrenmek ona işlemlerde büyük bir hız ve ustalık kazandıracaktır. Ülkemizde, bazı üniversitelerimizin Matematik bölümü akademisyenleri Menar Programı ile ilgili incelemelerde bulunmuş ve çok olumlu değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Örneğin Rize Recep Tayyip Erdğan Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığınca hazırlanan raporda şu ifadeler yer almıştır, "... Bu incelemelerin ışığı altında Menar Zihinsel Abaküs Kurs Programı'nın bir çok olumlu yönü olduğu görülmüştür. Bunlardan en önemlisi Matematik sevgisinin öğrenciye kazandırılmasıdır. Yine öğrenciye dikkatini toplama, odaklama konusunda beceri kazandırdığı görülmüştür. Programın asıl amacı dört işlemi öğretmek gibi görünse de çocuğun zihinsel olarak kendini geliştirmesi hedeflenmektedir. Bunun için de dört işlemin nasıl en hızlı yapılacağı üzerine öğrenciler hedeflendirilmektedir."

7. Bir çocuğun Menar Programına başlaması için en uygun yaş nedir?

Programımıza başlamak için en uygun yaş, çocuğun 0-9 arasındaki sayıları tanımaya başladığı dönemdir. Çoğunlukla ana okulu öğrencileri bu alt yapıya ulaşmaktadırlar. Her ne kadar beyin gelişimi eğitimi için genel ilke, "Ne kadar erken başlanırsa, o kadar iyi" olmasına rağmen, 6 yaşın altında çocuklar için Abaküs Mental Aritmetik programına başlamadan önce çoğunlukla, sayılarla ilgili bir hazırlık çalışması yapılması gereklidir. Programımız genel olarak 4-11 yaş arası çocuklarda beyin gelişimini hızlandırmak üzere tasarlanmıştır. Ancak başlangıç yaşı olarak 5-6-7 yaşları en uygun dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Anne babaların, okul ödevlerinin henüz çok ağır olmadığı bu yaşları, çocukları için Mental Aritmetiği öğrenme fırsatı olarak değerlendirmelerini ve asla kaçırmamalarını öneririz.

8. Menar Sistemini öğrenmenin avantajları nelerdir?
  Menar
  • hızlı ve doğru hesaplama ve mantıksal bağlar kurma becerilerini geliştirir
  • daha güçlü bir bellek inşa eder
  • daha uzun süreli dikkati sağlar
  • görselleştirme, tasavvur ve fotoğrafik hafıza becerilerini güçlendirir
  • daha yüksek öğrenme kapasitesi ve özgüven yaratır
  • kavrama hızını ve gücünü arttırır
  • gözlem ve öngörü yeteneğini geliştirir
  • işitme ve doğru sonuç çıkarma becerilerini keskinleştirir
  • stresi azaltarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirir
9. Menar çocuğumun zeka kapasitesini attırmakta nasıl yardımcı olabilir?

Menar bir çocuğa yalnızca muhteşem bir aritmetik yeteneği kazandırmak amacıyla değil, aynı zamanda, onun yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Yaşam boyu başarı için, onları sayılarla arkadaş kılmanın yanı sıra, nihai amacımız onların okul çalışmaları ve yaşamlarında kendine güven duygusunu inşa etmektir. Uzmanlar, mental aritmetik eğitimi sırasında beynin hem sağ hem de sol tarafını uyaran, abaküs ve mental abaküs eğitiminin, en üst düzeyde öğrenme kapasitesine ulaşmanın anahtarı olduğuna inanmaktadırlar.

10. Elimizin altında elektronik hesap makineleri ve bilgisayarlar varken Mental Aritmetik neden gerekli olsun?

Aritmetik sağlam bir akademik zemin oluşturmak açısından her öğrenci için çok önemlidir. Küçük çocukları eğiten öğretmenler sayı kavramını ve sayıların değerlerini öğretmenin zorluğunu bilirler. Soyut bir biçimde sunulan sayısal kavram ve ilişkileri ve onların değerlerini öğrenmek çocukların uzun zamanını alır. Abaküsün boncukları gibi somut objelerle ilişkilendirmeksizin numerik ilişkileri kavramak yalnızca beyin gücüne dayanmaktadır. Mental Aritmetik ile sayıları zihinsel olarak işlemlemek beynin kullanılmayan bölümlerini harekete geçireceği için bütünsel olarak zeka kapasitesini olumlu etkileyen bir süreçtir. Mental Aritmetiği öğrenmek ve uygulamak hayal ve bellek gücünü de geliştirmektedir. Bilimsel araştırmalar, zihinsel kapasitesini güçlendirme olanaklarından yoksun kalmış çocuklar, 20 li yaşlardan itibaren beyin güçlerinde bir gerileme sürecine girerken, zihinsel kapasitelerini güçlendirmiş olan bireylerin, 70 li yaşlarda bile bu güçlerini koruduğunu göstermektedir.

Her ne kadar elektronik hesap makineleri ve bilgisayarlar aritmetik işlemler konusunda insan beyninin işlevlerini yerine getiriyor gibi görünse de, abaküsü öğrenmek her çocuk için tüm beyin gelişimi açısından yaşamsal önemdedir. Abaküsü kullanmak, insan anatomisinin görme, işitme ve parmak teması ve hareketleri gibi beyin hücrelerini harekete geçiren ana sinir kanallarının koordinasyonunu gerektirmektedir. Bu eğitim sürecinde zihin fiziksel temas, mantıki açıklama ve görselleme olmak üzere üç temel gelişme evresinden geçer, ve süreç doğrudan doğruya bir beyin gelişimi sürecidir.

Konuya bir de şu açıdan bakılabilir. Sabah yada akşamları değişik yaştan bir çok insanı parklarda, kaldırımlarda veya deniz kıyısında koşarken veya yürüyüş yaparken görebilirsiniz. Oysa bir yerden bir yere gitmek için, otobüs, dolmuş, veya taksi gibi ulaşım araçları elimizin altında iken yürümek yada koşmak niye? Hepimiz biliyoruz ki bunun amacı bedeni sağlıklı tutmak için bir egzersiz veya spor yapmaktır. İşte tıpkı bunun gibi mental aritmetik te beyni ve zihinsel kapasiteyi sağlıklı, dinç ve güçlü tutan bir araçtır.