Alanında Öncü Bir Kurum Olarak

Misyonumuz

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara Menar Mental Aritmetik programını uygulamak, çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim sağlarken onlara sıradışı sayısal beceriler kazandırarak, matematik korkusunu bireylerin yaşamından tamamen silmek, ve dünyamızın parlak geleceğini inşa edecek olan yeni kuşakları zihinsel kapasitesi artmış, daha yetkin ve daha parlak beyinlere sahip bireylerle güçlendirmek amacıyla bu programın tüm çocuklar tarafından erişilebilir olması için, Menar Sistemini dünya çapında yaygınlaştırmaktır.