Alanında Öncü Bir Kurum Olarak

Felsefemiz

Bilim Adamları beynimizin çok az bir kısmını kullandığımızı söylemektedirler. Ayrıca, insan beyninin sol ve sağ yarımkürelerinin farklı özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Sol beyin daha analitik, daha mantıklı düşünen akademik beyin olarak tanımlanırken, sağ beyin ise, daha yaratıcı, bütünsel düşünen artistik beyin olarak adlandırılmaktadır. Bir tür işbölümü ve koordinasyon içinde çalışan bu iki beynin muazzam bir bellek kapasitesi de vardır. Sol beyin odaklı eğitim sistemimizin, sağ beyindeki engin kapasiteyi ihmal ettiği düşünülmektedir. Total beyin gelişimini hızlandıran Abaküs ve Mental aritmetik programımızla çocuklarda geliştirmeyi hedeflediğimiz zihinsel beceriler;

  • Zeka düzeyini arttırmak
  • Potansiyeli ortaya çıkarmak
  • Konsantrasyonu güçlendirmek
  • Belleği kuvvetlendirmek
  • Dikkati yoğunlaştırmak
  • Hayal gücünü büyütmek
  • Özgüven duygusunu geliştirmektir.

Bir uzman olarak Menar tüm gücünü ve kaynaklarını çocukların total beyin gelişimi için seferber etmiştir. Bu amaçla modern teknolojisi, multimedya araç gereçleri, görsel-işitsel materyalleri ile benzersiz bir program geliştirmiştir.