ARAÇ VE GEREÇLER

Menar Abaküs Mental Aritmetik Programı, bilişim teknolojisinin kullanıldığı bilgisayar ve elektronik ekran donanımlı modern mekanlarda sunulur.

Programın kendine özgü kitapları vardır. Bunun dışında öğrenciler, online-platform üzerinde oyun ve yarışmalar ile bol alıştırma yapma olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra, program resim ve sayı kartları gibi çeşitli araçlar kullanır.

Sunumlar bilgisayar ve elektronik ekran vasıtası ile yapılır. teachersmallBeyaz tahta ve üzerine asılarak kullanılan büyük abaküs programın en işlevsel araçları arasındadır. Sunumun ardından büyük abaküs üzerinde örnekler yapılır.

Öğrencilerin en önemli aracı 5-boncuk dizilimli Menar öğrenci abaküsüdür, ve büyük abaküs üzerinde yapılan örneklerden sonra öğrenciler kendi abaküslerini kullanarak kitaplarından alıştırmalar yaparlar.

Parmakların boncukları hareket ettirmesi sonucu, dokunma duyusu, göz ve beyin koordinasyonunda hızlı bir zihinsel gelişim süreci yaşanır. Sürecin belli aşamalarında, öğrenciler abaküslerini kullanmaksızın, tamamen zihinden işlem yapma pratiklerini geliştirecek alıştırmalar yaparlar. Onlara inanılmaz aritmetik beceriler kazandıran bu çalışmalar zihinsel keskinliği arttıran sayısal bulmacalarla zenginleştirilmiştir.

Ayrıca, programın içeriğinde öğrencilerin düzenli olarak izledikleri kısa videolar vardır ve öğrenciler bunların üzerinde. değerlendirmelerde bulunur ve olayları yorumlarlar. Bu çalışmalar onların Imagegözlem yapma, olayları ve bağlantıları kavrama ve dersler çıkarma yeteneklerini güçlendirirken sözel ifade becerilerini de geliştirir.

Bilimsel temellere dayanan ve başarısı kanıtlanmış bu zengin, renkli ve bir o kadar da eğlenceli program sayesinde öğrenciler hızlı ve güçlü bir beyin gelişimi sürecinden geçerler.